Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Το όνομά μας βρίσκεται σε αναλογία με τη χρήση του contra legem ως νομικό όρο. Έτσι κι εμείς ερμηνεύουμε την πραγματικότητα που ζούμε και προσπαθούμε να επικρατούν οι θέσεις που είναι αντίθετες σ’ αυτή. Σκοπός μας είναι η αντίθεση αυτή να οδηγεί όχι στη ¨ διόρθωση ¨ της πραγματικότητας αλλά στην ανατροπή της προς όφελος μιας άλλης (καταργητική ή contra legem ερμηνεία). Το όνομά μας βρίσκεται σε αναλογία με τη σκέψη, τη δράση μας, την ίδια την « ψυχή » μας.

Επιλέγουμε τη συλλογικότητα…

Τι θέλουμε να εκφράσουμε; Σε μια εποχή που επιβάλλουν τον εγωισμό, τον ατομισμό, τη μοναξιά, εμείς επιλέγουμε τη συλλογικότητα. Τι είναι η συλλογικότητα; Ένα ξύλο μόνο του σπάει, πολλά μαζί όχι. Ξέρεις ότι μόνος σου δε μπορείς να καταφέρεις πολλά και σίγουρα δε μπορείς ν’ αλλάξεις τον κόσμο. Αλλάζει όμως τελικά ο κόσμος ή μήπως οι αγώνες είναι μάταιοι ; Καταρχήν σε δύσκολους καιρούς είναι τιμή να πηγαίνεις κόντρα! Η ιστορία επίσης έχει αποδείξει πως με συλλογικούς αγώνες η ίδια η ιστορία μπορεί να αλλάξει… Με μια τέτοια οπτική επιλέγουμε να αποτελούμε μια ανεξάρτητη αριστερή πολιτική συλλογικότητα. Μέσα σε μια σχολή δικομματισμού (ΔΑΠ, ΠΑΣΠ) και μιας αντίληψης ότι το Πανεπιστήμιο είναι μόνο χώρος μαθημάτων, εμείς θέλουμε να αναδείξουμε το Πανεπιστήμιο ως χώρο πολιτικοποίησης και κοινωνικοποίησης.

Θέλουμε να δώσουμε στην πολιτική το νόημα που της έχουν στερήσει. Πολιτική για εμάς είναι η συλλογική έκφραση των αναγκών και των ονείρων μας τα οποία παλεύουμε να ντύσουμε με πράξη. Γι’ αυτό πρεσβεύουμε ένα μαχητικό συνδικαλισμό υπεράσπισης και διεύρυνσης των δικαιωμάτων μας. Κι ένας τέτοιος συνδικαλισμός δε μπορεί παρά να εκφράζεται μέσω των γενικών συνελεύσεων. Σαν ανεξάρτητη αριστερή παρέμβαση στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις γενικές συνελεύσεις και το ζωντάνεμα των διαδικασιών του συλλόγου. Ταυτόχρονα, όμως, διατηρούμε την αυτοτέλεια μας ως contra legem με καθημερινή παρέμβαση και πολύπλευρη δράση.